Podmínky prodloužené záruky na vestavné spotřebiče SIEMENS

1. Platnost prodloužené záruky na níže uvedené a zaregistrované vestavné spotřebiče značky Siemens začíná v návaznosti na standardní dvouletou záruku BSH a je platná po dobu dalších 3 let. BSH tak odpovídá za jakost vybraného zboží v délce trvání 5 let. 

2. K získání prodloužené záruky je nutné provést registraci spotřebiče, viz bod 11 níže. Registrace je bezplatná. Provedením registrace zákazník souhlasí s těmito podmínkami prodloužené záruky. 

3. Prodloužená záruka se vztahuje na spotřebiče zakoupené v období od 1.7.2019 do 31.3.2021. 

4. Podmínkou získání prodloužené záruky je zakoupení alespoň 4 (čtyř) kusů spotřebičů dle níže uvedeného schématu: • alespoň 1 (jednoho) kusu od každého z následujících 3 (tří) typů výrobků: i) vestavná trouba a ii) vestavná varná deska a iii) vestavná myčka + 4. (čtvrtý) kus libovolného typu vestavného spotřebiče Siemens. Prodloužená záruka se vztahuje na všechny zakoupené spotřebiče, tj. 4 (čtyři) a více dle výše uvedeného schématu. Pakliže je čtvrtým zakoupeným kusem vestavný spotřebič uvedený v bodě 5. níže, nevztahuje se na tento kus prodloužená záruka. 

5. Prodloužená záruka se nevztahuje na spotřebiče:

• vestavný kávovar, vestavnou pračku a vestavnou pračko-sušičku; 

• vystavené na prodejně prodejce; 

• zakoupené mimo území Česka nebo Slovenska; 

• nedodané do Česka nebo Slovenska společností BSH domácí spotřebiče s.r.o.; 

• zakoupené v internetovém obchodě (e-shop); 

• určené k jinému účelu než používání v domácnosti ve smyslu záručních podmínek BSH. 

6. Prodloužená záruka je nepřenosná – vztahuje se pouze k prvnímu vlastníkovi vybraných spotřebičů. 

7. Prodlouženou záruku lze získat pouze u vybraných kuchyňských studií, výrobců nábytku a architektů. 

8. Způsob vyřízení reklamace v rámci prodloužené záruky určuje BSH. 

• Bezplatný servis v rámci prodloužené záruky, tj. po ukončení standardní záruky, zahrnuje výměnu vadných součástek spotřebiče a výjezd a práci technika českého nebo slovenského autorizovaného servisu BSH. 

• Bezplatný servis v rámci prodloužené záruky, tj. po ukončení 2 leté standardní záruky, nezahrnuje opravy výrobku nebo jeho poruch výslovně uvedených v bodě 4. záručních podmínek BSH; Při uplatnění reklamace v rámci prodloužené záruky nevznikají tzv. práva z vadného plnění podle občanského zákoníku, zejména právo na výměnu spotřebiče, slevu nebo odstoupení a vrácení peněz, ať pro výskyt jedné, většího počtu nebo opakovaných vad. 

• V případě, že BSH vyhodnotí opravu jako nehospodárnou nebo nemožnou, vyhrazuje si právo namísto opravy vyměnit vadný spotřebič za nový. 

9. Výměna spotřebiče nebo náhradního dílu v rámci prodloužené záruky nezakládá běh nové záruční doby. 

10. Původní díly a zboží, které BSH v rámci plnění z prodloužené záruky vyměnila, přechází do vlastnictví BSH. 

11. Registraci lze provést zasláním kompletně vyplněného a podepsaného formuláře na emailovou adresu: zaruka.siemens@bshg.com, a to do 3 měsíců od zakoupení spotřebiče (datum prodejního dokladu). Pro dokončení registrace musí zákazník mj. naskenovat svůj prodejní doklad. Na základě registrace spotřebičů obdrží zákazník emailem kartičku se svým jménem a registračním číslem, která ho opravňuje k využití bezplatného servisu v rámci prodloužené záruky po dobu 3 let od ukončení standardní dvouleté záruky za jakost. Kartičku je třeba uschovat pro účely prokázání se technikovi autorizovaného servisu.